Finansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła?

Skorzystaj z dostępnych możliwości finansowania i dotacji dla rozwiązań OZE. Rządowe programy wsparcia zakładają pomoc finansową w różnym zakresie i wciąż aktualizują programy pomocowe, by promować ekologiczne systemy do budynków, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
 • Mój Prąd
 • Moje Ciepło
 • Czyste Powietrze

Naszym klientom oferujemy wsparcie w zakresie wnioskowania do programów dofinansowań m.in. Mój Prąd, Moje Ciepło, Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie.

Nasze doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność w otrzymywaniu pozytywnej weryfikacji wniosków. Dzięki temu inwestorzy cieszą się obniżonym kosztem inwestycyjnym i łączą ekologiczne systemy, aby zmniejszyć koszty utrzymania domu do minimum. Zapytaj w naszym biurze w Ostródzie lub Elblągu jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę lub ogrzewanie. Nasi Doradcy poprowadzą Cię krok po kroku – od złożenia wniosku, do otrzymania dotacji.

“Mój Prąd 4.0.” to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. Wnioski można składać do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dotację możemy otrzymać na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Ile dofinansowania na fotowoltaikę? Dofinansowanie z programu Mój Prąd zakłada zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Jednak maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych, w skład których wchodzą:
 • instalacja PV – do 4000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.
Aktualne informacje o programie znajdziesz na: https://mojprad.gov.pl
Program “Moje Ciepło”, powstał po to, by wspierać wybór ekologicznych źródeł ciepła do nowych domów jednorodzinnych tj. powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosków w naszym biurze w Ostródzie. Dofinansowanie obejmuje do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.
Rodzaj pompy ciepła Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób posiadających kartę dużej rodziny Nie więcej niż [zł]
Gruntowa do 30% do 45% 21 000
Powietrze-powietrze do 30% do 45% 7 000
Powietrze-woda do 30% do 45% 7 000
Warunkiem otrzymania dotacji jest brak źródła ciepła na paliwo stałe w budynku, gdzie ma być zainstalowana pompa ciepła. Aktualne informacje o programie znajdziesz na: https://mojecieplo.gov.pl
Czyste Powietrze to jeden z pierwszych rządowych programów, który już od 2018 roku ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce i ograniczenie gazów cieplarnianych. Program zakłada dopłaty na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku. W naszym biurze w Ostródzie pomagamy właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą w otrzymaniu dotacji z tego rządowego wsparcia finansowego. NFOŚiGW oferuje dotacje w wysokości: do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania. Samodzielnie możemy obliczyć kwotę dofinansowania korzystając z przygotowanego przez NFOSiGW kalkulator na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku, w naszym biurze w Elblągu otrzymasz je przy zakupie ekologicznego źródła ciepła. Aktualne informacje o programie znajdziesz na: https://czystepowietrze.gov.pl
“Kredyt na zielone zmiany” od BNP Paribas, daje możliwość szybkiego dofinansowania inwestycji na stałym oprocentowaniu. Kredyt od 1000 zł do 200 000 zł, pozwala zrealizować marzenie o ekologicznych rozwiązaniach do domu takich jak:
 • panele fotowoltaiczne, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła;
 • wymiana źródeł ciepła na: gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł na biomasę (pelety), ciepło sieciowe, ogrzewanie elektryczne, powietrzną pompę ciepła, gruntową pompę ciepła;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie: podłogi, stropu piwnicy, ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad najwyższą kondygnacją; modernizacja: instalacji ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej;
Dzięki współpracy Comfort System House z BNP Paribas wszystkie formalności kredytowe załatwisz szybko i bez konieczności udawania się do placówki bankowej. Aktualne informacje o kredycie na pompę ciepła i fotowoltaikę: kliknij tutaj
Jak odliczyć od podatku fotowoltaikę? Od 2019 roku można odliczyć od podatku nawet do 53 tys. zł wydanych na termomodernizację swojego domu jednorodzinnego lub bliźniaka, jeśli znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne. Dom musi być oddany do użytku, nie może być w budowie. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Zwrot podatku za zakup pompy ciepła Zwrot przysługuje na koszty poniesione na:
 • działania, które w efekcie zmniejszają zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Dowodem poniesionych wydatków musi być faktura VAT. Aktualne informacje o programie znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna
DO GÓRY