Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://comfortsystemhouse.pl, jest prowadzony przez
  Comfort System House Tomasz Pawłowski,
  ul. Stefana Czarnieckiego, nr 15, lok. 11, 14-100 Ostróda dalej
  Comfort System House Tomasz Pawłowski.
 1. Comfort System House Tomasz Pawłowski gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny
  1) nazwisko i imię,
  2) adres poczty elektronicznej,
  3) numer telefonu
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w Serwisie.

 1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody mogą być przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych.
 1. Comfort System House Tomasz Pawłowski może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu przysyłania informacji o tematyce powiązanej z serwisem, produktach, usługach, ofertach oraz w celu kontaktu zwrotnego w odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@comfortsystemhouse.pl
 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa  tzw. “ciasteczka”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez “ciasteczka” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
  Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z ciasteczka wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 2. Serwis https://comfortsystemhouse.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach “ciasteczka” podczas samego korzystania z Witryny. Pliki tzw. “ciasteczka” wykorzystywane przez https://comfortsystemhouse.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki “ciasteczka” są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki “ciasteczka” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny nie dłużej niż przez 12 miesięcy i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Użytkownik może zablokować instalowanie plików “ciasteczka” lub usunąć stałe pliki “ciasteczka”, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 1. Comfort System House Tomasz Pawłowski zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu uprawnionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną bezwzględnie zobowiązującą do ich ujawnienia.
 1. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 8. powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
DO GÓRY